my content

Hirdetés

1854. október 20-án született Arthur Rimbaud francia költő


1854. október 20-án született Arthur Rimbaud francia költő


Carjat Arthur Rimbaud 1872 n2


Jean Nicolas Arthur Rimbaud (Charleville, 1854. október 20. – Marseille, 1891. november 10.), francia szimbolista költő, felfedező.


A szimbolizmus úttörőjének számít. Munkássága javarészét a Paul Verlaine-nel folytatott viszonya alatti néhány évben alkotta. Viharos kapcsolatuk 1875-ben ért végleg véget. Rimbaud életének ezután nincs irodalmi vonatkozása. Gyermekei száma 18-20, 17 évesen már 2 gyermeke volt.


Rimbaud-ban, mint minden költőben, végbemegy egy természetes stiláris fejlődés: a legegyszerűbb népdalszerű versektől eljut a kristálytiszta formájú klasszikus versekig (pl.: latin nyelvű versek, Napfény és hús), majd derűsebb, ábrándozó költeményei a romantikához közelítenek. Már fiatalon kortársakat olvasott. 15-től 17 éves koráig kipróbálta magát az összes modern irodalmi irányzatban, de egyik sem nyerte el a tetszését. Victor de Laprade véghetetlenül hosszú, unalmas költeményéből születik a Faun-fej. Jean-Marie Kezé-nek sorait, hangjait és képeit részben Gautier Kéz-tanulmány és Verlaine Kezek című verséből vette. A Részeg hajó forrásai közé sorolják Vergiliust, Gautier-t, Baudelaire-t, Victor Hugót és Poe-t. Az akkori idők francia Szabolcska Mihálya, François Coppée ugyanúgy idegesítette Rimbaud-t, mint a „költőcske Mihály” Adyt. Ezért Ócska Coppée-k című versciklusa nyílt karikatúrája az unalmas, 10 soros versikéket gyártó versiparosnak, mégis úgy, hogy a mondanivaló eredeti Rimbaud marad. Az A völgyben egy katona fekszik parnasszista voltát igazolja a szonettforma, az idilli környezet. A témaválasztás már kevésbé, hiszen egy halott katona leírása nehezen összeegyeztethető a pedáns és konzervatív szépségkeresőkkel. A többi, 1869 és 1871 között írt költeményei is rendkívüli koraérettségét bizonyítják. (Pl.: A bűn; Álom, télire) Leghíresebb versei A részeg hajó, A magánhangzók szonettje, A meghökkentek, Kóborlásaim, melyeket olyan híres költők fordítottak magyarra, mint József Attila, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, vagy a műfordításiról is ismert Kardos László irodalomtörténész.


Forrás:
Arthur Rimbaud - Wikipédia


Évfordulónaptár:
Október 20 - Események - Évfordulók


Vissza az előző oldalra


Hirdetés